יארצייט - אך פרי תבואה תשע״ה

7/28/2015 - י״ב בְּאָב תשע״ה

סעודת הילולא פון הגה"ק בעל "אך פרי תבואה" מליסקא זי"ע פארקומען אין ליסקא בית המדרש


Yartzeit of Rav Tzvi Hersh of Liska observed on 14AV throughout the World.

  

On Wednesday evening, Parshas V'eschanon,  the the current Liska Rebbe, HaRav Tzvi Hersh Friedlander Shlita,  commemorated the 141st yartzeit of his ancestor Rav Tzvi Hersh of Liska who was known throughout Hungary as the Ach Pri Tevuah, the tile of his sefer on Torah.

  

  

A Yartzeit Seudah took place Wednesday evening, the night preceding 14 Av in the Liska Bais Hamedrash, located at 1449 50th Street, that was attended by hundreds of Chaidim including numerous prominent descendants of the Ach Pri Tevuah, including

  

 

the rabonim: Harav Menachem Mendel Gross, Rov D'Khal Beer Menachem Kaliv; Harav Tzvi Pollack - Rav Agudas Shomrei Hadas of Staten Island-Grossvardiner Rov, Harav Yitzchok Ausch--Rov Bais Medrash Vulcan. Divrei Torah was delivered by the Liska Rebbe, Rav Tzvi Hersh Friedlander Shlita and his brother Harav Avrohom Friedlander, Hivnover Rov.

   

 

A special delegation comprised of the sons of the Hivnover Rov Shlita traveled to Liska, Hungary at he behest of the Liska Rebbe  to daven at the kever of their ancestor Rav Tzvi Hersh of Liska. Thousands mispalelim traveled from all over the world to be in Liska, Hungary on this auspicious day.

 
1 article found
Read More
Tags
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT