ספר אך פרי תבואה

1 article found
Ach Pri Tevuah, two parts, Torah novellae by the Admor Rabbi Tzvi Hirsch of Liska, Munkacs, 1876, first edition
7/28/1874 - י״ד בְּאָב תרל״ד
1808 - 1874 (י״ד מנחם אב תרל״ד)
Tags
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT