בליווי הגה"צ אבד״ק לימונב

Wednesday, April 14, 2021
תעוררות גדולה אצל ציון הקדוש של רבה"ק בעל "אך פרי תבואה" וה"טל חיים" זיעועכי"א בעיר ליסקא בנסיעה מאורגן על ידי חברת @go_gold_ny בליווי הגה"צ אבד״ק לימונב שליט"א

, , לימינוב, ezra friedlander
, , לימינוב, ezra friedlander
, , לימינוב, ezra friedlander
, , לימינוב, ezra friedlander
, , לימינוב, ezra friedlander
, , לימינוב, ezra friedlander
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT