פטירתה של הרבנית הצדיקת מליסקא

כ״ב בְּחֶשְׁוָן תשע״ט, Parashat Chayei Sara
ברוך דיין האמת
ברוב צער ואנחה אנחנו מודיעים על פטירתה של הרבנית הצדיקת מליסקא מגזע אראלים ותרשישים בתש"ק
מרת נחמה פריעדלאנדער ע"ה
אלמנת כ"ק מרן אדמו"ר מהר"י זיעועכי"א
הלוויה תתקיים היום יום רביעי לסדר "ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכתה" בשעה 11 בבית מדרשנו
1449 50th Street
יהי רצון שלא ישמע שוד ושבר ונתבשר בשורות טובות ובלע המות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים
אלמנת כ"ק מרן אדמו"ר מהר"י מליסקא זיעועכי"א
נכדת הרה"ק מבעלזא, ה"נועם אלימלך" מליזענסק, ה"קדושת לוי" מברדיטשוב, ה"חוזה" מלובלין, ה"אוהב ישראל" מאפטא, ה"עבודת ישראל" מקוזניץ, זיעועכי"א
הלוויה תצא יום חמישי לסדר "ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכתה" בשעה 11 מבית מדרש בעלזא בירושלים בדרכה להר המנוחות בחלקת הרבנים
יהי רצון שלא ישמע שוד ושבר ונתבשר בשורות טובות ובלע המות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים
 


1 article found
Read More
כ״ב בְּחֶשְׁוָן תשע״ט, Parashat Chayei Sara
Related Articles
Tags
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT