יערליכע מסיבה לטובת בית המדרש חסדי אברהם היבנוב תשע״ט

11/29/2018 - כ״א בְּכִסְלֵו תשע״ט
סעודת שלשים וסיום משניות לעילוי נשמתה פון הרבנית הצדיקת מליסקא ע"ה

Links
Related Articles
הרב מנחם מענדל וויינבערגער, יושב ראש המסיבה, , , ezra friedlander
הרב מנחם מענדל וויינבערגער, יושב ראש המסיבה
הגה
הגה"צ דומ"ץ וויען, נואם הכבוד
אב
אב"ד שומרי שבת, האליין, דומ"ץ האליין, דומ"ץ סקווירא, ליסקא, היבנוב, סאטמאר 15, בלאזוב, חוסט, דומ"ץ פאלטיטשאן, דומ"ץ וויען, רבי שלמה שפיץ ביסטריץ, באטשאן, רבי יחיאל לייפער טעמישוואר, הרב אהרן ווייספעלד

 הרב שלמה זלמן סויבער, פרס הכרת הטוב (נואם), , , ezra friedlander
הרב שלמה זלמן סויבער, פרס הכרת הטוב (נואם)

 הרב שלמה זלמן סויבער, פרס הכרת הטוב. הרב מענדל וויינבערגער ראש הקהל ד'היבנוב, ויושב ראש המסיבה, , , ezra friedlander
הרב שלמה זלמן סויבער, פרס הכרת הטוב. הרב מענדל וויינבערגער ראש הקהל ד'היבנוב, ויושב ראש המסיבה
אבד
אבד"ק היבנוב (נואם), בערזשאן, איהעלי, דומ"ץ האליין, דומ"ץ סקווירא, ליסקא, דומ"ץ פאלטיטשאן, בלאזוב, חוסט, נירבאטור, דומ"ץ וויען, רבי שלמה שפיץ ביסטריץ, רבי יחיאל לייפער טעמישוואר, הרב אהרן ווייספעלד
טייל פונעם עולם, אבד
טייל פונעם עולם, אבד"ק היבנוב (נואם)
אדמו
אדמו"ר היבנוב שליט"א בברכת קדשו
אדמו
אדמו"ר מליסקא שליט"א ביים סיום לכבוד די שלשים פון הרבנית מליסקא ע"ה
דומ
דומ"ץ האליין, דומ"ץ טארטיקוב, ליסקא, היבנוב, זשיבאו, הרב יהושע באלקאני
אבד
אבד"ק האליין, וואידיסלאוו, פאפא, ליסקא, היבנוב, ר"י מונקאטש, באטשאן. ווערט געזעהן הרב יוזפא לייפער
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT