א׳ סליחות לקראת תשע״ט

כ״ב בֶּאֱלוּל תשע״ח, Parashat Nitzavim

Tags
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT