יארצייט - אך פרי תבואה תשע״ז

8/6/2017 - י״ד בְּאָב תשע״ז
Central yahrtzeit tisch will take place Sunday, 14 Av, in Khal Ateres Tzvi Liska, at 1449 50th Street in Boro Park, at 7 p.m.

באנו להודיע
שסעודת יומא דהילולא
של הגה"ק מרן בעל אך פרי תבואה מליסקא זי"ע
י"ד אב הבעל"ט
יתקיים אי"ה
ביום ראשון פרשת עקב י"ד אב
בבית המדרש
ד'קהל עטרת צבי ליסקא
1449 50 סט.
תפלת מנחה בשעה 7:00, ואח"כ סעודות הילולא
ברכת המזון בשעה 9:00
זכותו יגן עלינו ועכי"א
הגבאים1 article found
Read More
7/28/1874 - י״ד בְּאָב תרל״ד
1808 - 1874 (י״ד מנחם אב תרל״ד)
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, Grossverdan, , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, Shia Yakobovits, , ezra friedlander
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT