ביים תנאים פון בנו כ״ק אדמו״ר מליסקא שליט״א

Sh'vat 5748
כלה נכדתו כ״ק רבי שלום ספרין זצללה״ה מקאמארנא ירושלים
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT