הרה"צ ר' שלום אליעזר טייטלבוים שליט״א אב"ד סאטמאר 15 ביים ציון הקדוש בעל אך פרי תבואה מליסקא זי״ע

Monday, July 20, 2020
Harav Sholom Eliezer Teitelbaum Shlita, 15th Avenue Satmar Rav at the Tziyon of Rav Tzvi Hersh of Liska in the town of Olaszliszka, Hungary; davening in the OHEL
Tags
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT