הכנסת ספר תורה לבית המדרש של הגה"צ רבי צבי הלוי פאללאק שליט"א אבדק"ק גרויסווארדיין

ב׳ בְּסִיוָן תשע״ט, Parashat Bamidbar,46th day of the Omer


, , Grossverdan, ezra friedlander
, , Grossverdan, ezra friedlander
, , Grossverdan, ezra friedlander
, , Grossverdan, ezra friedlander
, , Grossverdan, ezra friedlander
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT