האדמו"ר מליסקא שליט"א - קביעות מזוזה - אצל בנו הרב שלום חיים פריעדלאנדער לינדען

כ״ג בְּסִיוָן תשע״ט, Parashat Sh'lach
Kvias Mezuzzah by Liska Rebbe at the home of his son Rav Sholem Chaim Friedlander in Linden, NJ 23, Sivan 5779Tags
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT