הכנסת ספר תורה

3/18/2018 - ב׳ בְּנִיסָן תשע״ח
הכנסת ספר תורה
בית המדרש קהל עטרת צבי
מליסקא

בנשיאות כ״ק אדמו״ר ליסקא שליט״א
1449 50th Street, Brooklyn, NY 11219

ספר תורה
שנכתב ע״י כ״ק אדמו״ר מליסקא שליט״א


A Hachnusos Sefer Torah was held on Sunday, 2 Nisan that was written by the Liska Rebbe, Harav Tzvi Hershh Friedlander Shlita in memory of his father the previous Liska Rebbe, Rav Yoizef Friedlander ZT'L. Numerous Admorim, Roshei Yeshivas & Rabonim representing a broad spectrum of Klal Yisroel attended the kesivas Haoisios and joined the multitudes of participants as the newly written Torah was brought into the Liska Bais Medrash amid great joy and dancing.

1 article found
Read More
Download
Tags
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT