האדמו״ר מווערעצקי אצל האדמו״ר ליסקא

כ״ט בְּחֶשְׁוָן תשע״ח, Parashat Toldot,Sigd
Veretzky Rebbe of Bnei Brak at Shalosh Seudes (סעודה שלישית )  by Liska Rebbe in Liska Bais Medrash

, ווערעצקי, ווערעצקי, ezra friedlander
, ווערעצקי, ווערעצקי, ezra friedlander
, ווערעצקי, ווערעצקי, ezra friedlander
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT