פתיחת וחינון ביהמ״ד חסדי אברהם

תשע״ה
Dedication of the new shul of Congregation Chasdei Avrohom in Boro Park under the leadership of HaRav Avrohom Friedlander, Hivnover Rav

Related Articles
Tags
Liska Rebbe, brother of Hivnover Rav vinching Mazal Tov, , , ezra friedlander
Liska Rebbe, brother of Hivnover Rav vinching Mazal Tov
Rav Menachem Gross Krula, Rav Meyer Unger R
Rav Menachem Gross Krula, Rav Meyer Unger R"M Chassan Sofer, Rav Mechel Steinmetz Skever Dayan of BP, HaRav Avrohom Friedlander Hivnover Rav, HaRav Tzvi Hersh Friedlander Liska Rebbe, Rav Efraim Rosen Tartikove Dayan
Rav Shloime Spitz- Bistritz, Rav Mechel Steinmetz Skever Dayan of BP, HaRav Avrohom Friedlander Hivnover Rav, HaRav Tzvi Hersh Friedlander Liska Rebbe, Rav Efraim Rosen Tartikove Dayan, Rav Chaim Frenkel Batichin Rebbe, , , ezra friedlander
Rav Shloime Spitz- Bistritz, Rav Mechel Steinmetz Skever Dayan of BP, HaRav Avrohom Friedlander Hivnover Rav, HaRav Tzvi Hersh Friedlander Liska Rebbe, Rav Efraim Rosen Tartikove Dayan, Rav Chaim Frenkel Batichin Rebbe
Rav Shloime Spitz - Bistritz, Rav Mechel Steinmetz Skever Dayan of BP, HaRav Avrohom Friedlander Hivnover Rav, HaRav Tzvi Hersh Friedlander Liska Rebbe, Rav Efraim Rosen Tartikove Dayan, Rav Chaim Frenkel - Batichin Rebbe, , , ezra friedlander
Rav Shloime Spitz - Bistritz, Rav Mechel Steinmetz Skever Dayan of BP, HaRav Avrohom Friedlander Hivnover Rav, HaRav Tzvi Hersh Friedlander Liska Rebbe, Rav Efraim Rosen Tartikove Dayan, Rav Chaim Frenkel - Batichin Rebbe
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT