שבת שובה דרשה תשע״ח

ג׳ בְּתִשְׁרֵי תשע״ח, Parashat Ha'Azinu,Shabbat Shuva
Related Articles
Sunday, October 09, 2016
Liska Rebbe Shabbos Shuva Drasha 5777 by Liska Rebbe on Sugya of העושה סוכה תחת האילון (recorded on Motzei Shabbos)
Related Articles
Tags
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT