בית המדרש עטרת צבי

    שבת הגדול - ח׳ בְּנִיסָן תרע״ז - כ״ח בִּשְׁבָט תשל״א
  • Year 5778
  • November 2017
  • האדמו״ר מווערעצקי אצל האדמו״ר ליסקא

    כ״ט בְּחֶשְׁוָן תשע״ח, Parashat Toldot,Sigd
    Veretzky Rebbe of Bnei Brak at Shalosh Seudes (סעודה שלישית )  by Liska Rebbe in Liska Bais Medrash
Tags
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT