א׳ סליחות לקראת תשע״ח

כ״ה בֶּאֱלוּל תשע״ז, Leil Selichot,Parashat Nitzavim-Vayeilech
Related Articles
ד׳ בְּתִשְׁרֵי תשע״ח, Tzom Gedaliah,Parashat Yom Kippur
כ״ט בֶּאֱלוּל תשע״ז, Erev Rosh Hashana,Parashat Ha'Azinu
י׳ בְּתִשְׁרֵי תשע״ח, Yom Kippur
כ״א בְּתִשְׁרֵי תשע״ח, Sukkot VII (Hoshana Raba),Parashat Bereshit
Related Articles
Tags
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT